„Ziemia to malownicza, spokojna i brzemienna historyczną spuścizną…”

Historią Czemiernik na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat zajmowało się wielu historyków, archeologów, językoznawców. Dziejami tej miejscowości interesowali się także regionaliści. Współczesne piśmiennictwo odnoszące się do tej miejscowości jest dość bogate. Wśród pozycji niewydanych nie sposób pominąć jednego z ważniejszym dokumentów, jakim jest maszynopis ks. Zbigniewa Kutzana z 1963 roku, dotyczący dziejów Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach. Praca ta, to źródło, w którym można znaleźć cenne notatki nie tylko o czemiernickiej parafii, lecz także o historii osady. Obok niej należy też wymienić pracę magisterską „Osadnictwo na terenie średniowiecznej parafii Czemierniki”, napisaną w Instytucie Archeologii UMCS w 2001 roku. Jej autorem jest pochodzący z Wygnanowa k. Czemiernik Tomasz Pietrzela – archeolog, a przez wiele lat kierownik Radzyńskiej Izby Regionalnej.

Czytaj dalej „„Ziemia to malownicza, spokojna i brzemienna historyczną spuścizną…””