Z cyklu czasopisma lokalne i regionalne: „Głos Pawłowa”

Zapytany kiedyś przez nauczycielkę języka angielskiego jak mógłbym zareklamować swoją okolicę w języku angielskim, zdałem sobie sprawę, że nie potrafię zareklamować swojej miejscowości nawet w języku polskim. Wydawała mi się ona wtedy taka zwyczajna… Nigdy nie zwracałem uwagi na jej walory przyrodnicze, turystyczne, a także na bogatą historię. Sądzę, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, w jak bogatym kulturowo regionie żyje. Dlatego każda forma promocji regionów, miast czy miasteczek wydaje się być doskonałą drogą do odkrywania ich wartości i piękna.

Pawłów to mała miejscowość położona w gminie Rejowiec Fabryczny w powiecie chełmskim, jednak z dużym dorobkiem kulturowym i długoletnią historią. Pierwsze wzmianki o nim w źródłach pisanych pojawiają się już w 1416 roku. O historii tego miejsca wciąż przypominają pasjonaci, regionaliści, badacze historii, którzy swoją wiedzę propagują poprzez działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa, założonego w 2004 roku. Jak mówią, celem organizacji jest kształtowanie poczucia tożsamości, pochodzenia, z jednoczesnym otwarciem się na inne lokalne społeczności i kultury, ponadto utrwalenie pojęcia „moja lokalna ojczyzna” i budzenie dumy z przynależności do niej.

Kwartalnik „Głos Pawłowa”, wydawany przez Stowarzyszenie, jest jedną z form promowania i popularyzacji osady. W lipcu 2019 ukazał się już 49 numer tego czasopisma, i podobnie jak poprzednie – dokumentuje on historię tej miejscowości.

Pawłów okładka

Pierwsze artykuły najnowszego numeru periodyku przybliżają sylwetki osób zasłużonych dla tej lokalnej społeczności. Henryk Głąb prezentuje krótkie życiorysy proboszczów Pawłowa z XIX wieku, natomiast Wiesław Grudniak opisuje losy por. Stanisława Bełzy – pilota, członka słynnego Dywizjonu 303, biorącego udział w bitwie o Anglię. Na dalszych stronach czasopisma możemy przeczytać krótkie biogramy osób związanych z Pawłowem, które zmarły w ostatnich latach. Życiorys pochodzącego z tej miejscowości profesora UMCS Stefana Symotiuka przybliża dr Iwona Zakrzewska, a lokalnego przedsiębiorcę Józefa Adamczewskiego, wspomina jego syn Mariusz. Warto tutaj zaznaczyć, że obaj panowie aktywnie wspierali Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa. Okoliczności przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie relacjonuje Agata Laskowska, która także opisuje losy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości  Kanie.

Małgorzata Czerwińska-Stańczak relacjonuje przebieg XVIII Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody. Z artykułu możemy dowiedzieć wiele ciekawych informacji o pielęgnowaniu tradycji etnograficznych w Pawłowie. Tutaj przeczytamy także o wyróżnieniu dla regionalisty Tadeusza Sławińskiego, aktywnego członka Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa, któremu została nadana odznaka „50 lat w PTTK”. Wiadomości „Z życia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie” opisuje Magdalena Boruchalska. O lokalnym zespole piłki nożnej informuje w artykule „GKS Start-Regent Pawłów w chełmskiej klasie okręgowej (sezon 2018/2019) jego prezes Grzegorz Mazurek. W najnowszym numerze czasopisma opublikowano też kolejną (już drugą) część wspomnień Jerzego Symotiuka, zamarłego w 2001 roku, zasłużonego dla Pawłowa regionalisty. Niniejsza część nosi tytuł Jesień  i opowiada o latach 50-tych XX wieku.

Numer kończy artykuł Kilka uwag o sztandarze zakopanym w 1939 r. w pawłowskim lesie Waleriana Darmochwala. Są to jego wspomnienia, dotyczące ukrycia sztandaru jednostki wojskowej z Dęblina w okolicach Pawłowa. Autor odnosi się tu do artykułu Wrześniowy sztandar w pawłowskim lesie Stefana Kurczewicza, zamieszczonego w 47 numerze czasopisma. Szczegółowo opisuje on jak zapamiętał tamte wydarzenia będąc zaledwie 11-letnim chłopcem. Na trzeciej stronie okładki, w Kąciku poetyckim” zamieszczono kilka wierszy autorstwa Ireny Florek oraz krótki biogram i fotografię poetki.

„Głos Pawłowa” to czasopismo regionalne, z którego można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji zarówno na temat wydarzeń historycznych, jak również o współczesności. Lokalne czasopismo od lat cieszy cię popularnością wśród mieszkańców ceniących dokumentowanie dziedzictwa kulturowego, historii i bieżących dokonań Pawłowa.

Głos Pawłowa: Gazeta Regionalna Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa / [Stefan Kurczewicz (red. prowadzący)] – 2019, nr 3 = 49. –
Pawłów : SPP, 2019. – 30 cm.

 Czasopismo dostępne w Czytelni Czasopism WBP, sygn. 868c EO

Waldemar Kawecki
Dział Bibliografii i Wiedzy o Regionie WBP w Lublinie