„Zwyrtała 2019” za „Centralne Biuro Czytelnicze”

12 lipca 2019 r. w kinie „Śnieżka” w Rabce-Zdroju odbył się finał pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo – „Zwyrtała 2019”, organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019.

pamic485tkowa-plakietka.jpg
Wizerunek Zwyrtały na pamiątkowej plakietce

Jury w składzie: prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Grzegorz Leszczyński i pan Konstanty Przybora, spośród wielu zgłoszeń nadesłanych z całego kraju, wybrało jedenastu finalistów.

Dwie nagrody główne otrzymały: Edyta Pietrzak – kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za projekt „Centralne Biuro Czytelnicze” i Maria Deskur za projekt „Książka na receptę”. Pozostali zostali uhonorowani wyróżnieniami.
Odczytania protokołu Komisji Konkursowej dokonała przewodnicząca jury prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz. Nagrody wręczył burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. Finaliści otrzymali dyplomy, pamiątkowe plakietki z wizerunkiem Zwyrtały oraz album poświęcony twórczości Jerzego Koleckiego, a także zestawy kosmetyków na bazie solanki, ufundowanych przez Uzdrowisko Rabka. Zwyciężczynie ponadto zostały nagrodzone weekendowym pobytem w SPA „Rabczański Zdrój”, również ufundowanym przez to uzdrowisko.

20190712_134314
Edyta Pietrzak podczas finału konkursu „Zwyrtała 2019”

Projekt „Centralne Biuro Czytelnicze” zachwycił Komisję Konkursową możliwością zmiany czytelników w Agentów do „zadań specjalnych”, wykonujących twórcze zadania, łączące czytelnictwo z zabawą i pozytywną rywalizacją. Podkreślano, że projekt służy aktywizacji czytelniczej i kulturalnej dzieci oraz młodzieży, propaguje aktywną formę spędzania wolnego czasu, rozwój kompetencji i potrzeb czytelniczych, wpływa na upowszechnienie kontaktu z literaturą i wspomaga dostęp do dzieł piśmiennictwa polskiego oraz światowego. Wzmacnia zainteresowanie słowem pisanym, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania grupy odbiorców, do której jest skierowana – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu włodawskiego.

„Centralne Biuro Czytelnicze” polegało na wejściu młodych czytelników w rolę agentów, których zadaniem było przeczytanie jak największej liczby książek oraz udział w realizacji zadań specjalnych, polegających na przygotowaniu krótkich form literackich, plastycznych lub multimedialnych związanych z tematyką spotkań zorganizowanych w ramach projektu. Uczestnicy otrzymali legitymacje Agenta, uprawniające do udziału w konkursie i pozwalające rejestrować ilość wypożyczonych książek. Podczas podsumowania wyłaniano laureatów miesiąca (uczestnicy, którzy zyskali najwięcej punktów w konkretnych miesiącach), laureatów skrzynek kontaktowych (uczestnicy, którzy mieli największe osiągnięcia w konkretnych agendach bibliotecznych) oraz laureata całego konkursu (osobę z największą ilością punktów w konkursie).

Projekt Centralne Biuro Czytelnicze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, dzięki temu w trakcie jego realizacji uczestnicy mieli okazję spotkać się z wieloma ciekawymi ludźmi.

Bibliotekę odwiedzili m.in. pisarki Beata Ostrowicka i Joanna Jagiełło, Paweł Wakuła, Anna Walczuk, która zapoznała młodzież z pracą animatora, stwarzając możliwość praktycznego skorzystania z zajęć animacyjnych oraz policjanci z włodawskiej komendy w związku z obchodami 100-lecia Policji Państwowej. Agenci wzięli także udział w Nocy z Zagadką (26/27 kwietnia 2019 r.).

wiz89x58mm_z_kalendarzem_1000szt_1

Ogólna frekwencja w programie wyniosła: 784 uczestników, w tym 417 to odwiedziny w samym konkursie czytelniczym (pozostałe: spotkania i warsztaty), w którym wzięło udział 78 uczestników (Agentów Czytelniczych), uzyskując razem 1619 punktów (w tym za weryfikację dokumentów 1522 punkty).

Na zebraniu Sztabu Centralnego Biura Czytelniczego przeanalizowano osiągnięcia wszystkich Agentów i wyłoniono 16 Agentów Specjalnych poszczególnych miesięcy oraz 19 Agentów Specjalnych skrzynek kontaktowych i jednego Agenta Specjalnego Centralnego Biura Czytelniczego. Wśród Agentów Specjalnych poszczególnych miesięcy jest jeden pięciokrotny laureat oraz dwóch dwukrotnych. Ponadto każdy z laureatów miesięcy został również Agentem Specjalnym skrzynek kontaktowych.

Podczas podsumowania projektu uczestnicy poznali zarówno dane statystyczne, jak i laureatów konkursu czytelniczego. Informację statystyczne dotyczące konkursu przestawiła Edyta Pietrzak (Szef Sztabu Centralnego Biura Czytelniczego), nagrody laureatom wręczył dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski (Dyrektor Generalny Centralnego Biura Czytelniczego), a listę laureatów odczytała Joanna Orzeszko (Szef Skrzynki Kontaktowej Oddział dla Dzieci).

Materiały promocyjne

Centralne Biuro Czytelnicze było jednym z działań biblioteki, które pozwoliło na utrzymanie poziomu czytelnictwa, a w niektórych miesiącach odnotowano nawet jego lekki wzrost. Realizacja projektu przyniosła więc nam dużo pracy, ale też i wiele radości. Niezmiernie cieszymy się z zainteresowania jakie wzbudza Centralne Biuro Czytelnicze – a to co nas uszczęśliwiło najbardziej – to uśmiechy na twarzach naszych młodych Agentów.

Pomysł może być autorski, ale wykonanie potrzebuje pracy również innych ludzi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali całe przedsięwzięcie. Dziękuję Asi Orzeszko za nieocenioną pomoc podczas przygotowania, realizacji i podsumowania projektu oraz za niesamowitą wiarę w sukces popartą zgłoszeniem pomysłu do konkursu, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jackowi Żurawskiemu za nieustające wsparcie, członkom załogi włodawskiej biblioteki, którzy całym sercem włączyli się w jego wykonanie, bibliotekarzom włodawskich szkół za współpracę, naszym wspaniałym gościom za cudowne spotkania i wreszcie Agentom Czytelniczym za udział 🙂 Jesteście fantastyczni 🙂

Serdeczne podziękowania kieruję również do organizatora Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019 pani Iwony Haberny za wspaniałe wydarzenie kulturalne, którego cząstką został projekt „Centralne Biuro Czytelnicze”,
a także członków Komisji Konkursowej za wyróżnienie pomysłu główną nagrodą.

Edyta Pietrzak
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie